Kupující:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Prodávající:
OBALY.CZ, s.r.o.
K Májovu 1229
537 01 Chrudim
IČ: 25113224
DIČ: CZ25113224

Reklamované zboží:
Označení zboží:
Datum prodeje:
Číslo kupního dokladu:

Popis závady:

 

 

 

Obsah balení při předání:

 

 

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace (zvolte 1 variantu):
a) oprava
b) výměna
c) sleva
d) odstoupení od smlouvy

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil(a), co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.

 

Datum uplatnění reklamace:

Podpis kupujícího: