Kupující:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

 

Prodávající:
OBALY.CZ, s.r.o.
K Májovu 1229
537 01 Chrudim
IČ: 25113224
DIČ: CZ25113224

 

V ........................................................ dne: ...........................................

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne …….........… jsem prostřednictvím Vašeho e-shopu www.obaly.cz s Vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem byla ...........................................…........…… (identifikace zboží). Toto zboží jsem převzal/a dne …...........……

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Výše uvedené zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……...........… Kč a …........…… Kč za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. …...................................……, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.


S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:
Kopie kupního dokladu