Uplatnění reklamace - reklamační list

 

Kupující:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

 

Prodávající:

OBALY.CZ, s.r.o. 
K Májovu 1229
537 01 Chrudim
IČ: 25113224

 

Reklamované zboží:

 

Označení zboží:
Datum prodeje:
Číslo kupního dokladu:

 

Popis závady:

 

 


 

Obsah balení při předání:

 

 

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace:

 

 

a) oprava

b) výměna

c) sleva

d) odstoupení od smlouvy

 

 Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

 Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.

 

Datum uplatnění reklamace:

Podpis kupujícího: